Intellectuele Eigendomsrechten Viltspecialist - Algemene Voorwaarden

  1. Merk "Viltspecialist": Het merk "Viltspecialist" en het bijbehorende logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van FSW-Trading B.V. en zijn beschermd onder de Beneluxe merkenwetgeving. Het gebruik van ons merk zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

  2. Website en Inhoud: Alle inhoud op de website van Viltspecialist, waaronder teksten, afbeeldingen, video's, grafische elementen en andere materialen, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FSW-Trading B.V.

  3. Producten van Viltspecialist: De ontwerpen, specificaties en afbeeldingen van onze producten zijn het exclusieve eigendom van FSW-Trading B.V. en vallen onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om onze producten te kopiëren, reproduceren, namaken of enig ander gebruik te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  4. Inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten: FSW-Trading B.V. behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten die inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief het merk "Viltspecialist", de website-inhoud en onze producten, in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

  5. Toestemming en Licenties: Voor elk gebruik van ons merk, onze website-inhoud of onze producten dat buiten de grenzen van deze algemene voorwaarden valt, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te verkrijgen van FSW-Trading B.V. Eventuele verleende toestemmingen of licenties zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

Door gebruik te maken van onze website, het kopen van onze producten of het in bezit hebben van producten van Viltspecialist, stemt u in met deze algemene voorwaarden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en verbindt u zich ertoe deze na te leven in overeenstemming met de geldende Nederlandse wet- en regelgeving.

 

Intellectuele Eigendomsrechten FSW-Products - Algemene Voorwaarden

  1. Merk "FSW-Products": Het merk "FSW-Products" en het bijbehorende logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van FSW-Trading B.V. en zijn beschermd onder de Beneluxe merkenwetgeving. Het gebruik van ons merk zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

  2. Website en Inhoud: Alle inhoud op de website van Viltspecialist, waaronder teksten, afbeeldingen, video's, grafische elementen en andere materialen, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, gewijzigd of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FSW-Trading B.V.

  3. Producten van FSW-Products: De ontwerpen, specificaties en afbeeldingen van onze producten zijn het exclusieve eigendom van FSW-Trading B.V. en vallen onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om onze producten te kopiëren, reproduceren, namaken of enig ander gebruik te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  4. Inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten: FSW-Trading B.V. behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten die inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief het merk "FSW-Products", de website-inhoud en onze producten, in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

  5. Toestemming en Licenties: Voor elk gebruik van ons merk, onze website-inhoud of onze producten dat buiten de grenzen van deze algemene voorwaarden valt, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te verkrijgen van FSW-Trading B.V. Eventuele verleende toestemmingen of licenties zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

Door gebruik te maken van onze website, het kopen van onze producten of het in bezit hebben van producten van Viltspecialist, stemt u in met deze algemene voorwaarden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en verbindt u zich ertoe deze na te leven in overeenstemming met de geldende Nederlandse wet- en regelgeving.